Procesión de San Roque
Gran manifestación religiosa
con multitudinaria participación de fieles devotos